(עולמה של הילדות - חינוך וליווי הילדים לאור חינוך ולדורףחינוך אנתרופוסופי)

בסדרת הפודקסט: עולמה של הילדות מתאר ד”ר גלעד גולדשמידט את חינוך ולדורף (חינוך אנתרופוסופי) מזוויות ופנים שונים ומגוונים. בין השאר מתארת הסדרה את: עקרונות חינוך ולדורף, את הווי החיים בבית ספר ולדורף, את מקומה של האומנות בחינוך זה, את שאלת הסמכות אל מול החופש, את עקרונות הניהול של חינוך ולדורף ועוד.

Listen on:

  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music

Episodes

חינוך ובריאות

Sunday Jan 14, 2024

Sunday Jan 14, 2024

הפרק העשירי והאחרון לסדרה זו עוסק בשאלת הבריאות, הגופנית והנפשית, בחינוך והוראה. כיצד קשור מושג הבריאות לתהליכי הוראה ולימוד? כיצד יכולה המערכת הבית ספרית לטפח בריאות בקרב הילדים? מדוע וכיצד קשורים חינוך ובריאות?

Sunday Jan 14, 2024

המעבר מגן הילדים לבית הספר עומד במרכז הפרק התשיעי. מעבר זה שיכול להיות משברי עבור ילדים רבים מתואר בפרק, כמו גם משמעותו והחשיבות של עליה בגיל בוגר יחסית ועם בשלות לכיתה א

Sunday Jan 14, 2024

הפרק השמיני עוסק במשמעות הסיפורים בחינוך ובליווי של ילדים: בבית, במשפחה, בבית ספר ולאחריו. בין השאר מדובר בו על מרכזיות הסיפורים במתודות ההוראה של בית ספר ולדורף

רוחניות בחינוך

Sunday Jan 14, 2024

Sunday Jan 14, 2024

בפרק השביעי אני עושה ניסיון להבין את הפן הרוחני בחינוך ובליווי של ילדים. הפרק עוסק ברוחניות בחינוך באופן כללי אבל במיוחד באספקט הרוחני של חינוך ולדורף

אהבה בחינוך

Sunday Jan 14, 2024

Sunday Jan 14, 2024

השאלה הגדולה של אהבה נמצאת במרכז הפרק השישי. מה הקשר בין אהבה לחינוך? כיצד אפשר לטפח את מימד האהבה בחינוך וליווי של ילדים, כיצד ניתן להבין את האהבה בהקשר חינוכי?

על שאלת העונש

Sunday Jan 14, 2024

Sunday Jan 14, 2024

פרק חמישי בסדרה השניה עוסק בשאלת העונש. מה משמעות העונש, כיצד ניתן להבינו, האם צריך להעניש ילדים? האם עונש הוא לגיטימי? ועוד שאלות רבות העוסקות בנושא זה

Sunday Jan 14, 2024

הפרק הרביעי בסדרה זו מדבר על שנות החיים הראשונות: כיצד אפשר לתמוך וללוות ילדים בשנות החיים הראשונות, מדוע תמיכה זו חשובה כל כך ובכלל, מה משמעותן של השנים הראשונות בחיי כל ילדה וילד

Sunday Jan 14, 2024

הפרק השלישי בסדרה מדבר על חשיבות המשחק בחיי ילדים, מדוע הוא כל כך חשוב, כיצד אפשר לעודדו ומה משמעותו בחיי ילדים

Sunday Jan 14, 2024

הפרק השני סדרה השניה עומד על משמעותה של תקופת הילדות, על איכויותיה ועל חשיבותה בחיי כל אדם

Sunday Jan 14, 2024

הפרק הראשון בסדרה השניה של הפודקסט: "עולמה של הילדות" מתאר כיצד כדאי ללוות ילדים בבית ובמשפחה מנקודת הראות של חינוך ולדורף, כך שהחינוך אותו הם מקבלים יהיה שלם והרמוני ככל שניתן.

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320